Register

Biography

BI Norwegian Business School
Professor - Department of Communication and Culture

ACADEMIC DEGREES

  • 2007 University of Bergen Ph.D Dr. Polit.
  • 1999 University of Oslo Master Cand. Polit.
  • 1995 University of Oslo Bachelor

WORK EXPERIENCE

  • 2016 - Present Norwegian Academy of Music Adjunct Professor
  • 2013 - Present BI Norwegian Business School Professor
  • 2010 - 2013 BI Norwegian Business School Associate Professor
  • 2007 - 2011 Høgskolen i Telemark Adjunct Associate Professor
  • 2008 - 2010 Arts Council Norway Senior Adviser
  • 1999 - 2008 Telemark Research Insitute (Telemarksforsking) PhD Candidate, researcher and research coordinator

SCIENTIFIC ARTICLES

De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete. 

Embodied work and leadership in a digital age – what can we learn from theatres?. Organizational Aesthetics 2017 ;Volume 6.(1) p. 99-115 BI NTNU

Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella. 

Konsekvenser av målstyring i kunsten. Praktisk økonomi og finans 2017 ;Volume 33.(2) p. 172-188 BI NTNU

Kleppe, Bård; Røyseng, Sigrid. 

Sexual Harassment in the Norwegian Theatre World. The Journal of Arts Management, Law, and Society 2016 ;Volume 46.(5) p. 282-296 BI TF

Røyseng, Sigrid. 

The social contract of artists in the era of cultural industries. The International Journal of Cultural Policy 2016 BI

Røyseng, Sigrid. 

Kulturpolitikk og lobbyisme : en case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet. Sosiologi i dag 2014 ;Volume 44.(1) p. 66-89 BI

Røyseng, Sigrid; Varkøy, Øivind. 

What is music good for? A dialogue on technical and ritual rationality. Action, Criticism, and Theory for Music Education (ACT) 2014 ;Volume 13.(1) p. 101-125 BI NMH

Mangset, Per; Kleppe, Bård; Røyseng, Sigrid. 

Artists in an Iron Cage? Artists’ Work in Performing Arts Institutions. The Journal of Arts Management, Law, and Society 2012 ;Volume 42.(4) p. 156-175 BI HSN TF

Røyseng, Sigrid. 

Godhet og galskap. Om den frie scenekunstens legitimitet. Peripeti 2009 BI

Røyseng, Sigrid. 

Arts management and the autonomy of art. The International Journal of Cultural Policy 2008 BI

Røyseng, Sigrid; Mangset, Per; Borgen, Jorunn Spord. 

Young artists and the charismatic myth. The International Journal of Cultural Policy 2007 ;Volume 13.(1) p. 1-16 HSN NIFU TF

Røyseng, Sigrid. 

New Public Management møter kunsten. En ny-institusjonell analyse. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2003 BI

Røyseng, Sigrid. 

Scientific Approaches to the Arts – A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research?. The International Journal of Cultural Policy 2001 BI

CONFERENCE PAPERS

Røyseng, Sigrid. 

Publication strategies – why, what, where and how?. The 8th Nordic Conference on Cultural Policy Research; 2017-08-23 - 2017-08-24 BI

Røyseng, Sigrid. 

The Role of the Artist in the Creative Industries. Entrepreneurship in Music – Between Artistic Autonomy and Economic Reality; 2017-04-27 - 2017-04-28 BI

De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete. 

Embodiment, space and technology in the leadership of theatre productions. ABC - Colloquia; 2016-03-11 - 2016-03-11 BI NTNU

Røyseng, Sigrid. 

Assessment of artistic quality in the era of New Public Management. ICCPR International Conference on Cultural Policy Research; 2016-07-05 - 2016-07-09 BI

Wennes, Grete; Røyseng, Sigrid; De Paoli, Donatella. 

Wennes, G., Røyseng, S. and De Paoli, D. (2016) Changing values in the public art sector? Rethinking leadership in the arts towards value-based leadership. Paper presentert på ‘International Studies Leadership Conference’ (ISLC), 11 – 13 December 2016, Edinburgh. International Studies Leadership Conference; 2016-12-11 - 2016-12-13 BI NTNU

Røyseng, Sigrid. 

Closing speech. The 7th Conference on Cultural Policy Research; 2015-08-25 - 2015-08-27 BI

Røyseng, Sigrid. 

Profesjonsutøveres ytringsfrihet og fusjonsprosesser i offentlig sektor. The 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research; 2015-08-25 - 2015-08-27 BI

Røyseng, Sigrid; De Paoli, Donatella; Wennes, Grete. 

Decoupled, Disciplined or Both? The Effects of the System of Management by Objectives in Norwegian Theatres. NIT 2015; 2015-03-26 - 2015-03-27 BI NTNU

Røyseng, Sigrid; Kleppe, Bård. 

Sexual harassment and charismatic authority in the theatre world. Sosiologforeningens vinterseminar; 2015-01-23 - 2015-01-25 BI TF

De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete. 

Embodied Leadership in a Virtual Age - What can we learn from theatres?. International Studying Leadership Conference 2014; 2014-12-14 - 2014-12-16 BI NTNU

Røyseng, Sigrid. 

Art for Art's Sake?! A Perspective on Arts Education from Norway. International Conference on Cultural Policy Research; 2014-09-09 - 2014-09-12 BI

Røyseng, Sigrid. 

Communication and legitimacy in the arts world. Nordkomm 7; 2014-03-21 - 2014-03-23 BI

Røyseng, Sigrid. 

The Social Contract of Artists in the Era of Cultural Industries. International Conference on Cultural Policy Research; 2014-09-09 - 2014-09-12 BI

Røyseng, Sigrid; Germain-Thomas, Patrick. 

The Status of Dance in French and Norwegian Cultural Policy. Paper for the 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research; 2013-08-14 - 2013-08-16 BI

Varkøy, Øivind; Røyseng, Sigrid. 

The good music. Instrumental and ritual trends in the valuing of music in education. The 8th International Symposium on the Sociology of Music Education.; 2013-06-16 - 2013-06-19 BI NMH

Røyseng, Sigrid. 

Den gode kunsten. Sosiologforeningens vinterseminar; 2012-01-20 - 2012-01-22 BI

Røyseng, Sigrid. 

Stepping Up Norwegian Dance. the 7th International Conference on Cultural Policy Research; 2012-07-09 - 2012-07-12 BI

Røyseng, Sigrid. 

Kunstnerne i kulturnæringenes tidsalder. 5:e Nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning; 2011-08-23 - 2011-08-25 BI

Røyseng, Sigrid; Kleppe, Bård. 

Sexuality and power relations in theatre organizations. 5:e Nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning; 2011-08-23 - 2011-08-25 BI TF

Røyseng, Sigrid; Kleppe, Bård. 

Sexuality and power relations in theatre organizations. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011; 2011-08-04 - 2011-08-07 BI TF

Mangset, Per; Kleppe, Bård; Røyseng, Sigrid. 

Artists in an iron cage? : artist work in performing arts institutions. The Fourth Nordic conference on cultural policy research; 2009-08-19 - 2009-08-22 HSN TF

MEDIA CONTRIBUTIONS

Røyseng, Sigrid. 

Myk og hard instrumentalisme i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2016 p. 159-162 BI

Røyseng, Sigrid. 

Trakassering på teater. Morgenbladet [Newspaper] 2016-11-04 BI

Røyseng, Sigrid; Gaustad, Terje; Tøien, Irina Eidsvold; De Paoli, Donatella. 

Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme. Dagsavisen - Nye Meninger 2016 BI

Røyseng, Sigrid. 

Konsensus og konflikt i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2015 BI

Røyseng, Sigrid. 

Hva er kulturpolitikk og kulturpolitisk forskning? - Innledning 1/2014. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2014 p. 4-8 BI

Røyseng, Sigrid. 

Departementets forlengede arm. Bergens Tidende 2012 BI

CHAPTERS

Røyseng, Sigrid. 

Dansens plass i norsk kulturpolitikk. I: Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år. Skald forlag 2016 ISBN 978-82-7959-250-1. BI

Røyseng, Sigrid. 

Profesjonsutøveres ytringsfrihet og fusjoner i offentlig sektor. I: Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202482237. p. 96-122 BI

Røyseng, Sigrid. 

Sosiologiske studier av kunst. I: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02499-8. p. 97-107 BI

Røyseng, Sigrid; Leirvåg, Siren. 

I spenningsfeltet mellom Tro og Viten. I: Scenekunsten og de unge. Vidarforlaget AS 2014 ISBN 978-82-7990-273-7. p. 290-295 BI UiO

Røyseng, Sigrid. 

Den gode kunsten. I: Om nytte og unytte. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-334-8. p. 59-75 BI

Røyseng, Sigrid. 

Teatret i kulturpolitikk og kulturforvaltning. I: Teaterkompaniet - kunst, kultur og næring. Oslo: Thalia Publishing 2011 ISBN 978-82-8239-003-3. p. 12-29 BI

Røyseng, Sigrid. 

Kunden har alltid rett? Grafiske designere i oppdragsøkonomi. I: Kulturelt entreprenørskap. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0773-2. p. 165-190 HSN

Røyseng, Sigrid. 

Små og store fortellinger om kulturelt entreprenørskap. I: Kulturelt entreprenørskap. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0773-2. p. 217-225 HSN

Røyseng, Sigrid. 

Tegneserieskapere mellom kunst og populærkultur. I: Kulturelt entreprenørskap. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0773-2. p. 47-68 HSN

RESEARCH REPORTS

Røyseng, Sigrid; Habbestad, Ida; Pettersen, Anette Therese. 

Begreper om barn og kunst. Fagbokforlaget 2014 76 p. BI

Røyseng, Sigrid; Hylland, Ole Marius. 

Koreokrati. En evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer. Fagbokforlaget 2013 69 p. BI UiO

Røyseng, Sigrid; Åsne Dahl, Haugsevje. 

Exhibit / Inhibit. Gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway. : Telemarksforsking 2013 75 p. BI

Røyseng, Sigrid. 

Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. En kunnskapsgjennomgang. Oslo: Norsk kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-7081-151-9) 36 p. BI

Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid. 

Kunstnere i byråkratisk jernbur? : kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner. Bø: Telemarksforsking 2010 (ISBN 9788274013438) 183 p. (262) HSN TF

Røyseng, Sigrid. 

Operadebatten. Kampen om kulturpolitisk legitimitet. : Norsk kulturråd 2000 (ISBN 8270810819) 147 p. BI

BOOKS

Alm, Kristian; Brown, Richard Mark; Røyseng, Sigrid. 

Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202482237) 360 p. BI

Røyseng, Sigrid; Ernstsen, Sarina; Nagel, Lisa Marie; Bernhoft, Herman; Pharo, Tiril; Øverbye, Anne; Lejdelin, Anna Kristina; Linge, Solhild. 

Teaterkompaniet - kunst, kultur og næring. Oslo: Thalia Publishing 2011 (ISBN 978-82-8239-003-3) 293 p. BI

POPULAR SCIENTIFIC ARTICLES

De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete. 

Hva kan ledere lære av teateret?. BI Business Review 2016 BI NTNU

Read about executive education

Other experts

Dr Michael Parke’s research examines how organisations, teams and leaders can manage and use employee emotions and proactivity to improve creativity and overall effectiveness at work. His research, which has been published in the Journal of Applied Psychology and the Academy of Management Review,...
Academic Division: TOIMDr. Parise is a Professor in the Technology, Operations, and Information Management Division at Babson College. He teaches multi-disciplinary courses in information technology as well as an elective course on social technologies at both the graduate and undergraduate levels...
Konstantinos Zachos is Research Fellow at the Centre for Creativity in Professional Practice, Cass Business School of City University London. Konstantinos’ current research focuses on intelligent digital support to enhance journalism productivity and creativity through the use of digital tools ...