Benedicte Brøgger

Professor - Department of Communication and Culture at BI Norwegian Business School

Schools

 • BI Norwegian Business School

Expertise

Links

Biography

BI Norwegian Business School

Brøgger holds a Ph.D. from the University of Oslo, Department of Social Anthropology from 2001. Her research experience includes several long-term field works in South-East Asia and a number of R&D-projects in companies and organizations in Norway. In 2007-2009 she was visiting scholar at the University of Chicago. Other work experience is in commercial banking and the finance department in public administration. Brøgger was research director at the Work Research Institute from 2011-2013, when she became professor in business development and innovation at BI. She teaches and supervises students at all levels, bachelor, master and Ph.d.

Research areas

Business development, innovation and growth, the market economy, industrial relations

Teaching areas

New venture creation, internship, cultural understanding, board work

ACADEMIC DEGREES

 • 2001 University of Oslo Ph.D Dr. Polit.
 • 1989 University of Oslo Other

WORK EXPERIENCE

 • 2015 - Present BI Norwegian Business School Associate dean EMBA
 • 2015 - Present BI Norwegian School of Business Associate Dean BI-Fudan MBA progran
 • 2014 - Present Høgskolen i Oslo og Akershus Professor
 • 2013 - Present BI Norwegian Business School Professor
 • 2010 - 2013 Work Research Institute Research director
 • 2010 - 2013 BI Norwegian Business School Associate Professor
 • 2007 - 2010 BI Norwegian Business School Postdoctoral Fellow
 • 2007 - 2009 The University of Chicago Visiting Scholar
 • 2000 - 2007 Work Research Institute Senior Researcher
 • 1995 - 2000 University of Oslo PhD Candidate

RESEARCH REPORTS

Brøgger, Benedicte; Salomon, Robert H. 

Å jobbe med arbeidsglede – hva kan virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2013 (ISBN 9788276093261) 43 p. AFI-rapport(6) HIOA

Foldspang, Lars; Lange, Peter; Puggard, Kristian Mørk; Bakken, Line; Madsen, Per Kongshøj; Hensing, Gunnel; Brøgger, Benedicte; Avset, Berit Sundby. 

Nordic Growth Sectors – How can working life policies contribute to improving the framework conditions? Key findings and policy recommendations of the Nordic Council of Ministers’ Globalisation Project. Copenhagen: Norden 2013 (ISBN 978-92-893-2573-8) 67 p. BI UiO

Brøgger, Benedicte. 

Evaluation report on the Nigerian Employer's Consultative Association(NECA) and Confederation of Norwegian Entreprise (NHO)collaboration program 2003-2011. Oslo: www.afi.no 2012 27 p. HIOA

Børve, Brita; Aslesen, Heidi Wiig; Boge, Knut; Brøgger, Benedicte; Garnes, Åge; Lervik, Anne K. Eggen; Rønnevig, Elisabeth; Tolsby, June; Sethov, Ellen; Voll, Liv Oddrun. 

Rapport fra prosjektet Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen: NU E15. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 23 p. BI HIHM HIOA

SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein; Brøgger, Benedicte; GRIMSMO, Asbjørn. 

Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen. Evaluering av forsøksordningen. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2012 (ISBN 978-82-7609-314-8) ;Volume 2012.AFI-rapport(16) HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Evaluation of the NHO-NECA (Norwegian Employers' Association-Nigerian Employers' Consultative Association) collaboration program 2003-2011. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2011 25 p. BI

Brøgger, Benedicte; Wilberg, Petter. 

Den flerkulturelle byen -etnisk mangfold og nyskaping i Oslo. Sluttrapport. Oslo: Oslo kommune, Norconsult, Arbeidsforskningsinstituttet 2006 80 p. BI

Stensaker, Bjørn; Brøgger, Benedicte; Nielsen, K. 

Evaluering av Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA). Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 (ISBN 8257944963) 72 p. BI UiO

Brøgger, Benedicte; Wathne, Christin Thea. 

Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter?. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 (ISBN 82-7609-151-2) 70 p. AFI-rapport(1) HIOA

Hilsen, Anne Inga; Brøgger, Benedicte. 

Evaluation of the NHO programme in China. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 44 p. AFI-notat(5) HIOA

Brøgger, Benedicte; Finsrud, Henrik D.. 

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Et innspill til utviklingsdialogene i Vesfold. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2003 (ISBN 82-7609-122-9) 79 p. AFI-rapport(2) HIOA

Brøgger, Benedicte; Hauger, Morten; Johannesen, Yngve; Osvik, Arne; Pålshaugen, Øyvind. 

Organisasjonsutvikling i varehandelen. Fra enhetlige butikker til mangfoldige kunder. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2001 (ISBN 82-7609-109-1) 85 p. AFI-rapport(4) BI HIOA

CONFERENCE PAPERS

Brøgger, Benedicte. 

Cultures for compliance - tax experts in Norway. Department research seminar; 2017-04-24 - 2017-04-24 BI

Brøgger, Benedicte. 

The Sharing Economy in China. Nordic Center, Shanghai, Summer school; 2017-07-03 - 2017-07-03 BI

Brøgger, Benedicte; Aziz, Kiran. 

On the value of compliance. A para-ethnographic study of tax compliance in Norway. Cooperative compliance in retrospect and prospect; 2017-05-22 - 2017-05-22 BI

Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene. 

The Algorithm Fallacy. Digital Culture and Society - international conference on Chinese and European developments; 2017-10-19 - 2017-10-20 BI

Brøgger, Benedicte; Hugenschmidt, Eva; Klavenes, Kia. 

Social entrepreneurship in Norway: a question of combining incompatible resources. Årskonferanse; 2014-06-04 - 2014-06-07 BI

Dahl-Jørgensen, Carla; Brøgger, Benedicte; Huby, Guro Øyen. 

The anthropology of organizations: Report from a management tool. Konferanse i antropologi; 2014-12-03 - 2014-12-07 BI HIOF NTNU

Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene. 

Understanding the waremaking practices: The art and gaps of silent and seen design. 13th Annual Conference of the European Academy of Management (EURAM); 2013-06-25 - 2013-06-29 BI

Heen, Hanne; Brøgger, Benedicte; Lundberg, Maria. 

Ethnography as critique – Going beyond universal truths Paper prepared forThe 28th EGOS Colloquium
Helsinki, Finland
July 5–7, 2012Benedicte Brøgger benedicte.broegger@afi-wri.noHanne Heen hanne.heen@afi-wri.noMaria Lundberg maria.lundberg@sintef.noEthnography as critique –Going beyond universal truths. The 28th EGOS Collocuium, Helsinki; 2012-07-05 - 2012-07-07 HIOA SINTEF

Brøgger, Benedicte. 

Connecting theory and practice, in practice - experiences from The Entrepreneurial Internship Program at the Norwegian School of Management (BI). (OLKC) Organizational Learning, Knowledge and Capabilities' annual conference; 2011-04-11 - 2011-04-14 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Sosial entreprenørskap i Norge, arenaer og former for deltagelse. Scandinavian Critical Theory Roundtable; 2011-11-26 - 2011-11-27 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Action research and anthropology - understanding globalization. EGOS (European group of Organization Studies) 26th annual colloquium, "Waves of Globalization"; 2010-06-28 - 2010-07-03 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

GRA 3159 Entrepreneurial Internship Program. Hvordan koble teori og praksis – i praksis?. Kurspaper til PED 0001: Introduksjonskurs i høyskolepedagogikk.; 2010-09-01 - 2011-08-01 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Intrapreneurship and participatory innovation in retailing. 3rd International Conference and Doctoral Consortium focused on « Comparative approaches between research methods, consulting methodologies and doctoral programs across the United States and Europe »; 2010-06-14 - 2010-06-16 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

The sociality of the social entrepreneur. Norsk antropologisk forenings årskonferanse, Antropologiens grenser - grensenes antropologi; 2010-05-06 - 2010-05-08 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Hvorfor antropologien utfordrer troen på jernlover i den globale kapitalismen. Annual conference of the Norwegian Anthropological Association; 2009-05-08 - 2009-05-10 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Work tasks on the move - local consequences of the new global divisions of labour. Conference Work, life-project and globalisation: Understanding security, identity and morality in a wolrd of movement; 2009-10-26 - 2009-10-28 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Collaboration in commerce. American Anthropological Association annual conference; 2008-11-19 - 2008-11-23 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Patterns of Collaboration in a World of Exchange - Retailing in Norway. University of Chicago, workshop: Anthropology of Europe; 2008-10-16 - 2008-10-16 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

When the labour market is taken over by the market: working change, changing work in a Scandinavian retail chain. European Group of Organization Studies, annual conference; 2008-07-10 - 2008-07-12 HIOA

SCIENTIFIC ARTICLES

Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene. 

The cultural production of commodities: understanding the art and gaps of silent and seen design. Society and Business Review 2014 ;Volume 9.(2) p. 124-138 BI

Brøgger, Benedicte. 

The rise and demise of a supply chain. Journal of business anthropology 2013 ;Volume 2.(2) p. 232-253 BI

Brøgger, Benedicte. 

Sosialt entreprenørskap i Norge - arenaer og former for deltagelse. Sosiologisk Årbok 2012 ;Volume 25.(2) p. 71-82 HIOA

Ataov, Anli; Brøgger, Benedicte; Hildrum, Jarle Moss. 

An action research approach to the inclusion of immigrants in work life and local community life Preparation of a participatory realm. Action Research 2010 ;Volume 8.(3) p. 237-265 BI HIOA

Brøgger, Benedicte. 

An innovative approach to employee participation in a Norwegian retail chain. Economic and Industrial Democracy 2010 ;Volume 31.(4) p. 477-495 BI

Brøgger, Benedicte. 

Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2010 ;Volume 21.(2-3) p. 129-142 BI

Brøgger, Benedicte. 

Work Tasks on the Move - Local Consequences of Global Divisions of Labour. Intergraph: Journal of Dialogic Anthropology 2010 ;Volume 2.(2) BI

Brøgger, Benedicte. 

Economic anthropology, trade and innovation. Social Anthropology 2009 ;Volume 17.(3) p. 318-333 BI

Brøgger, Benedicte. 

Capital which binds. Singapore clan members' donations and investments in their qiaoxing areas in China. China Perspectives 1999 ;Volume 56.(3) p. 52-60 BI

BOOKS

Brøgger, Benedicte. 

Sosialt entreprenørskap i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-0239474-5) 177 p. BI

Brøgger, Benedicte; Eikeland, Olav. 

Turning to Practice with Action Research. Peter Lang Publishing Group 2009 (ISBN 978-3-631-59446-9) ;Volume 15.285 p. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft)(1) BI HIOA

Brøgger, Benedicte; Eikeland, Olav. 

Turning to practice with action research. Peter Lang Publishing Group 2009 (ISBN 9783631594469) (15) BI HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Forhandling, samarbeid og konflikt. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-37843-8) 13 p. HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Samarbeid som produksjonsfaktor - en introduksjon. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-37843-8) 19 p. HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 9788205378438) 173 p. HIOA

CHAPTERS

Brøgger, Benedicte. 

Creation of a social media social venture. I: Capitalizing on creativity at work: Fostering the implementation of creative ideas in organizations. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781783476497. p. 320-332 BI

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Brøgger, Benedicte. 

CSR and employee motivation. I: CSR and beyond: A Nordic perspective. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41215-9. p. 117-134 BI

Brøgger, Benedicte. 

Kommunikasjonens betydning for god resultatoppnåelse. Del I. fellestrekk ved norske ledere i Asia. I: Kommunikasjon som ressurs. Oslo: Ledelse på norsk 2012 ISBN 9788292790038. p. 163-173 BI

Brøgger, Benedicte. 

The Role of Supply Chains in Product Design. I: Design and Anthropology. Ashgate 2012 ISBN 9781409421580. p. 221-237 HIOA

Brøgger, Benedicte; Baustad, Ingeborg. 

Kommunikasjonens betydning for god resultatoppnåelse. Del 2. Ulikheter mellom ledertyper. I: Kommunikasjon som ressurs. Oslo: Ledelse på norsk 2012 ISBN 9788292790038. p. 175-190 BI

Brøgger, Benedicte. 

Research and change - a comparison of action research and conventional social science research methods. I: Turning to practice with action research. Peter Lang Publishing Group 2009 ISBN 9783631594469. p. 95-119 HIOA

Brøgger, Benedicte; Eikeland, Olav. 

Introduction. I: Turning to practice with action research. Peter Lang Publishing Group 2009 ISBN 9783631594469. p. 15-29 BI HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Det bare hendte. Arbeidsinnvandring til Drammen. I: Integreringskart 2007 Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus. : Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2007 ISBN 978-82-92757-26-0. p. 19-28 BI

Brøgger, Benedicte. 

Grunnlagsproblemer i praksis. Ingeniører, aksjonsforskere og antropologer i samarbeid om bedriftsutvikling. I: Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 ISBN 8276091334. p. 109-137 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Identity matters: the case of the Singaporean Chinese. I: The politics of multiple belonging: ethnicity and nationalism in Europe and East Asia. Ashgate 2004 ISBN 0-7546-4128-7. p. 255-270 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Vestfold, Buskerud og Telemark. I: Bedriftsutvikling og regionale partnerskap. Erfaringer fra Verdiskaping 2010. Oslo: Norges forskningsråd 2003 p. 11-18 HIOA

Brøgger, Benedicte. 

Singapore. I: Countries and their Cultures. Macmillan Publishers Ltd. 2001 ISBN 0-02-864950-8. p. 1994-1999 HIOA

MEDIA CONTRIBUTIONS

Brøgger, Benedicte. 

Slik fungerer delingsøkonomien i Kina, http://www.innomag.no/gjesteinnlegg-slik-fungerer-delingsokonomien-i-kina/. Innomag 2017 p. - BI

Read about executive education

Other experts

Carsten Daugbjerg

Carsten Daugbjerg is an Honorary Professor in the Crawford School of Public Policy. He received his PhD in Political Science from the Aarhus University, Denmark. Previously he has held academic appointments at Aarhus University and University of Copenhagen. From 2009 to 2011 he was a visiting fel...

David Ralph

In addition to teaching marketing, Dr. Ralph directs his own firm in which he develops advertising, public relations, and market research. Also, he is the founder and director of the Antelope Valley Christian School, a private institution for preschool through high school students. EducationUnive...

Looking for an expert?

Contact us and we'll find the best option for you.

Something went wrong. We're trying to fix this error.